iPhone HotSpot Tethering 4ka

Zdieľanie internetu z mobilu sa stalo takpovediac štandartnou funkcionalitou pre všetky telefóny. Bohužiaľ nastavenie Tetheringu, resp. HotSpotu či zdieľania internetu v niektorých prípadoch treba urobiť ručne. K môjmu prekvapeniu aj v „dokonalom“ a bezproblémovom iPhone. Azda by sme vinu mohli zhodiť na problematickú 4ka SIM kartu.

Chyba sa prejavovala tak, že síce sa zariadenie pripojilo k hotspotu, ale nebolo schopné sa pripojiť na internet.

Našťastie ide o jednoduchú opravu. Pre iOS 14.* stačí vyplniť potrebné údaje v:

Nastavenia > Mobilné > Mobilná dátová sieť

Pre užívateľov 4ky do APN napíšete: internet

Rovnaký údaj napíšte pre APN aj v sekcii Nastavenia LTE (nepovinné) a Osobný hotspot

Po vyplnení údajov by malo zdieľanie internetu fungovať aj na 4ka karte. Pre každý prípad odporúčam vypnúť a zapnúť mobilné dáta a wifi. Ak by ani toto nezabralo, tak skúste reset telefónu. V opačnom prípade je chyba niekde inde.

Podobná situácia sa môže objaviť aj pri iných operátoroch. Možno bude treba vyplniť aj užívateľa alebo iné údaje. Nemám však možnosť to otestovať.

Nejasný dôvod prázdnych políčok

Nie je mi jasné, prečo natívne neberie iPhone údaj z prvého políčka a je potrebné vypĺňať APN aj v ďalších kolonkách. Je totiž celkom logické, že ak vyplníme prvý údaj, tak aj ostatné polia by mali dediť informáciu z prvého vyplneného pola. Hlavne ak má rovnaký názov a funkciu.

Očividne si Apple myslí niečo iné. Ako obyčajne. No hádam vedia čo robia. Budem predpokladať, že existujú prípady kedy to môže spôsobovať neplechu.

Iné problémy so 4ka operátorom

Je možné, že situácia sa vzťahuje len na najmladší prírastok na poli mobilných operátorov na Slovensku. Nie je to totiž jediný problém.

Napríklad sa mi dlhodobo nedarí vyriešiť časté vypadávanie signálu. To následné blokuje číslo; pre volajúceho sa tvári ako obsadené či nedostupné. To by až tak nevadilo. Problém je, že o mojej nedostupnosti a volaní mi nepríde žiadna informačná správa. Tak sa nemám možnosť dozvedieť, že sa mi niekto snažil dovolať.

Situácia sa mi často stávala aj pre iných účastníkov siete 4ka s inými mobilmi a operačnými systémami. Márne som sa snažil, niekedy aj 10 minút, dovolať. Pomohlo len napísať SMS, kedy sa zrejme niektorý z tých činských vykrývačov preberie a volajúceho aktivuje.

Tento problém vyzerá ako softwarová chyba, ktorá by mala ísť vyriešiť. Nerozumiem prečo už nebola vyriešená. Dúfam, že sa SWAN poučil a pri nasadzovaní 5G siete sa s podobnými problémami nestretneme.


Publikovaný

v

od

Značky: