Moderné víly

Zvláštny život vedú,
holubičky krásne naše,
sú pre centíky šťastné,
a veľké oči pre nič majú.

V malej izbičke v diaľave snívajú,
o veľkom dome bez života škriekajú,
nervy a myseľ trhajú,
pochybnosť zasievajú.

Sú ako syrény,
nešťastnice,
pobehlice,
devy moreny!

Slobodnú dušu požierajú!
Beda, keď im nevyhovieš,
ložko smilné nezahreješ,
rýchlo ťa preklínajú!


Publikovaný

v

od

Značky: