Spúšťanie java scriptu a CSS Contact Form 7 len na stránke kontakt

Možné použiť vo functions.php (aj child theme)

// Deregister Contact Form 7 JavaScript & Css files on all pages without a form
function contactform2_deregister_javascript_css() {
  if ( ! is_page( 'kontakt' ) ) {
    wp_deregister_script( 'contact-form-7' );
    wp_deregister_style( 'contact-form-7' );
    //Odkomentuj ak sa používa google recaptcha
    //wp_deregister_script( 'google-recaptcha' );
  }
}

V prípade potreby pridajte viac stránok ako array do funkcie is_page(). Napr.:

is_page( array( 'o-nas', 'kontakt', 101 ) );

Publikovaný

v

od